top of page

Våre
prosjekter

RTA Eiendom har en høy omsetning av eiendommer som kjøpes, utvikles og selges. Vi tar også på oss større eiendomsprosjekter som krever  betydlige investeringer og forbedringer. 

Vi er stolte av vårt bidrag til markedet og våre partnere og bestreber i hvert ledd å levere kvalitetslønsinger til gode priser.

Hans Børstadsvei 10-12, 1718 Greåker

Regulert boligprosjekt med løpende leieinntekter!

Eiendommen er regulert til totalt 34 enheter fordelt på leiligheter, eneboliger og terrasseleiligheter. Eiendommen har beliggenhet på Tindlund, ca. 4 km fra Sarpsborgsentrum og alle byens fasiliteter.

Fasiliteter​

  • Garasje/P-plass

  • Kjøreport

  • Bruttoareal: 2605 m²

  • Tomteareal: 8 758 m² (eiet)

  • Byggeår: 1947

  • Type lokale: Kombinasjonslokaler

  • Lager/Logistikk 

  • Areal: 2605 m² 

 

Kort om eiendommen​

Regulert boligprosjekt med løpende leieinntekter!
Eiendommen er regulert til totalt 34 enheter fordelt på leiligheter, eneboliger og terrasseleiligheter.

Bebyggelse​

Eiendommen har tidligere vært i bruk som vaskeri og består av bygningsmasse på totalt ca. 2.605 kvm BTA. Bygningen er oppført i flere etapper i henholdsvis, 1947, 1956, 1960 og 1968. Lagerhallen er oppført i 1968.
Deler av eksisterende bygningsmasse er tenkt brukt i forbindelse med ombygging til boliger. Se vedlagt rapport utarbeidet av COWI.

I tillegg består eiendommen av en enebolig med garasje oppført i 1937 og 1988.
Deler av eiendommen er utleid.

Beliggenhet​

Eiendommen har beliggenhet på Tindlund, ca. 4 km fra Sarpsborg sentrum og alle byens fasiliteter. Området består i hovedsak av eneboligbebyggelse.
Det er gangavstand til barne- ungdomsskole, kort avstand til nærbutikk, kjøpesenter og rekreasjonsområder.
Kort gangavstand til gode bussforbindelser både til Sarpsborg og Fredrikstad.

Eiendommen ligge sørvendt på en liten høyde rett nord for Glomma, og leilighetene vil kunne få flott utsikt over Glomma og landskapsområdene i sør og vest mot Fredrikstad. Gode solforhold på hele eiendommen.

Området er i stor utvikling og flere boligprosjekter er igangsatt og planlagt i årene som kommer. Tindlund Park på Nordsiden av Fv 109 har startet bygging og salg, samt området ved Glommen Båt har varslet oppstart av regulering.

Tomt​

Tomten består av to parseller og utgjør totalt ca. 8 758 kvm. totalt. Tomten er ikke oppmålt. Tomten er kuppert og dels skrånende mot sør. På den flate delen av tomten er det planlagt oppføring av eneboliger/vertikaldelte boliger, hovedbygningen er tenkt å utgjøre fotavtrykket for leilighets bebyggelsen og terrasseleiligheter i den skrånende delen av tomten, fallende mot Glomma.

Inneholder​

Hovedbygningen utgjør ca. 2.605 kvm BTA, innhold:

Underetasje (379 kvm BTA): Inngangsparti, 3 stk. kontorer, garderobe/WC, fyrhus, tilfluktsrom/lagerplass.
Kjeller. (279 kvm BTA): Div. lagerrom under den eldste delen.
1. etg. (351 kvm BTA): VF, 3 stk. kontorer, lager, WC.
1. etg. (1431 kvm BTA): Lagerplass.
2. etg. (165): Bolig.

Enebolig ca. 185 kvm. BTA

Boligprosjekt i Moss sentrum

Boligprosjekt i Moss sentrum

Eiendommen består i dag av 4 leiligheter i 2. etasje og 1 leilighet i 1. etasje. Beliggende i Moss sentrum, med kort vei til byen hovedbuss-stasjon, togstasjon samt fergeforbindelsen Moss/Horten.

Regulert boligprosjekt med løpende leieinntekter!

Eiendommen er regulert til totalt 34 enheter fordelt på leiligheter, eneboliger og terrasseleiligheter. Eiendommen har beliggenhet på Tindlund, ca. 4 km fra Sarpsborgsentrum og alle byens fasiliteter.

bottom of page