Storgata 26, 1531 Moss

storgata
storgata

storgata
storgata

1/1

Storgata 26, 1531 Moss

Boligprosjekt i Moss sentrum

 

Kort om eiendommen

Hafnergården er en ærverdig bygård sentralt i trehusbebyggelsen fra 1800-tallet i Moss sentrum.
Det er søkt fornying av rammetillatelse for 9 leiligheter. Pt er eiendommen registrert med 5 leiligheter og kontorer.
Rammetillatelsen forutsettes godkjent før overdragelse.

Bebyggelse

Bygningen er i 2 fulle etasjer + kjeller og uinnredet loft.

Arealer:
Kjeller 336 kvm BTA, lav takhøyde.
1. etg 336 kvm BTA
2. etg 336 kvm BTA
Loft, ca 150 kvm BTA

Basert på vedlagte tegninger vil samlet leilighets areal etter ombygging bli ca 555 kvm BRA fordelt på 9 leiligheter.
Byggeår ca 1790 i følge SEFRAK. Gjenoppbygd ca 1859 etter bybrannen. Hafner bygget ble fredet i 1986.
Fredningsvedtaket gjelder eksteriør.

Beliggenhet

Beliggende i Moss sentrum, med kort vei til byen hovedbuss-stasjon, togstasjon samt fergeforbindelsen Moss/Horten.
Kjøpesenter og sentrum i umiddelbar nærhet. Kort vei til E6 og Jeløy. Eksponering mot rundkjøringen i Storgata.
Ligger også rett utenfor området til Peterson som er under utvikling fra et industriområde til et funksjonsblandet område med god tilgang til sentrum.

Parkering

Det er ikke avsatt plass til parkering i bakgården, kun grøntareal.

I forbindelse med rammesøknaden er kommunens krav til parkering ivaretatt ved at det er tinglyst bruksrett til 4 parkeringsplasser på gnr 2, bnr 2096. Bruksretten medfølger ikke i handelen og gir ikke Storgata 26 noen rettigheter utover å tilfredsstille rammesøknaden. Parkeringskravet knyttet til rammesøknaden kan alternativt løses ved å kjøpe fri parkeringsplassene gjennom Moss kommune, og eier av gnr. 2, bnr. 2096 står fritt til å kjøpe løs parkeringsretten på ubestemt tidspunkt.

721 kvm eiet tomt. Tomten er forholdsvis flat og består av et åpent gårdsrom. Gårdsrommet er avsatt til grøntareale.

Dagens situasjon


Eiendommen består i dag av 4 leiligheter i 2. etasje og 1 leilighet i 1. etasje. Øvrig areal er kontorer. Både leilighetene og kontorene holder en enkel standard. Alle leilighetene er pt ikke godkjent.
I tillegg er det full kjeller, dog med noe lav takhøyde og uinnredet loft. Det er interntrapp fra 1. etasje til kjeller.
Det er installert brannalarmanlegg med direkte forbindelse til brannvesenet.


Fremtiden


Det er søkt om rammetillatelse for ombygging slik at det blir totalt 9 leiligheter i gården. 4 i 1. etasje og 5 i 2. etasje. Boder i kjeller.Det forutsettes i rammegodkjennelsen at det etableres brann- og lydskille mellom alle leilighetene. Det er søkt dispensasjon fra energikrav. Det vises til vedlagte dokumenter knyttet til godkjent rammesøknad, tegninger etc.
Loftet har et volum som er egnet for utvikling, men det foreligger ingen godkjennelser på loftet.

Diverse

Moss har et mangfoldig industri- og handelsmiljø, kunstgallerier, variert fjord- og innlandsnatur med Jeløya, Mossemarka og Vannsjø. Moss ligger sentralt ved Oslofjordens østside midtvegs mellom Oslo og Sverige og har blant annet fergeforbindelse over Oslofjorden til Horten og Vestfold.
Moss ligger også Statens Hus med Fylkesmannen og de fleste av statens øvrige virksomheter for Østfold. Byen er et viktig handels- og servicesenter for et oppland. I de fleste sammenhenger innbefatter Mosseregionen kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. Noen ganger regnes også Hobøl og Vestby til omlandet rundt Moss. Moss har to videregående skoler, Kirkparken vgs og Malakoff vgs som drives av Østfold fylkeskommune. Kirkeparken har nylig fått bygget nye lokaler for skolen. Grunnlaget for byen Moss er å finne i en kombinasjonen av gode kommunikasjoner og vannkraft. Mossefossen, med et vannfall på ca. 25 meter, la grunnlaget for et mangesidig næringsliv med sager og møller. Mossesundet bod på en god havn, til tross for en lang adkomst nord om Jeløya. Et alternativt ankringssted var Værlebukta, som ligger utsatt til for sydlige og vestlige vinder.

Se annonsen på Finn.no

Prisantydning: 10 900 000 kr                                  

Type lokale: Kombinasjonslokaler                                 

Areal: 672 m²                                                            

Bruttoareal: 672 m²

Eieform: Eier (Selveier)

Tomteareal: 752 m² (eiet)                    Eierskifte­forsikring: Nei